3206120HB
Exhibidor x 120 Tubos

320624HB
Caja x 24 Tubos

STABILO 3206 / Hi - Polymer minas

Minas 0.5 mm - HB Tubo x 24 minas.
3208120HB
Exhibidor x 120 Tubos

320824HB
Caja x 24 Tubos

STABILO 3208 / Hi - Polymer minas

Minas 0.7 mm - HB Tubo x 24 minas.
320512HB
320512B
3205122B

Caja x 12 Tubos

STABILO 3205

Minas 0.5 mm - HB, B, 2B Tubo x 12 minas.
3207/12/HB
Caja x 12 Tubos

STABILO 3207

Minas 0.7 mm - HB Tubo x 12 minas.